Etesty autoškola ministerstvo dopravy.cz

Většina z nás tyto pocity jistě a bezesporu zažila – nervozita, studený pot a stres čím dál tím intenzivnější úměrně k tomu, jak se zkouška blíží. Ano, řeč je o zkouškách v autoškole! My Vám v tomto článku rádi přiblížíme způsob, jak se zbavit nejistot při testech a oné nervozity a to právě díky e-testům autoškoly z internetového portálu ministerstva dopravy etesty.mdcr.cz. Jak se orientovat na stránce, co e-testy nabízí a jak na spuštění testu? To se právě nyní dozvíte.

Zkouška z předpisů

Pokud si chcete nanečisto vyzkoušet, jak na tom jste se znalostmi z oblasti provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, které se mohou v testu autoškoly objevit, na této stránce se Vám toho dostane. Můžete si dokonce vybrat i skupinu, kterou chcete zkusit – A, B, B+E, C, C+E, D anebo i D+E.

Ve cvičném testu budete mít 30 minut k odpovědi na 25 otázek o různém bodovém ohodnocení. Maximální počet bodů, kterého je možné dosáhnout, je 50 bodů, nicméně, 43 bodů je minimum, při kterém je možné v pokusu prospět

Zkoušky profesní způsobilosti

Zkoušky profesní způsobilosti pro různé řidičské skupiny jsou zde k dispozici také – pro ty, kteří po prozkoušení svých znalostí touží, je připraveno 80 otázek, které jsou rozděleny do 8 skupin tématických okruhů, na které zkoušený má 90 minut. K tomu, aby bylo možné v testu uspět, je nutný zisk 7 bodů v každém okruhu otázek.

Materiály pro každou zkoušku k dispozici!

Portál e-testy ministerstva dopravy nabízí také i materiály ke všem testům, jež je možné podstoupit, ze kterých je možné se teoreticky na zkoušku v podobě testu připravit, proto je možné se na test díky těmto věcem naučit perfektně.

Zkoušky i materiály jsou k nalezení v levé části stránky, ve které jsou dané věci tématicky rozděleny a také opatřeny hypertextovým odkazem, který Vás po kliknutí přesune na kýžené téma.

Štítky:

Leave a Reply