Katar

Stát Katar – jak zní jeho oficiální název – je sousedem Saúdské Arábie. Jako všechny regiony poblíž Saúdské Arábie, je i on emirátem. Katar se nachází na poloostrově vybíhajícím z většího Arabského poloostrova do Perského zálivu.

Zajímavé informace

Pokud máte rádi vysokohorskou turistiku, zde svůj koníček stěží uspokojíte. Nejvyšší vrchol Kataru má pouhých 103 m. n. m. O tomto poloostrově se tedy dá říct, že je to jedna velká „placka“.

Za zmínku také stojí Katarská historie. V 7. století n. l. se na tomto poloostrově hojně rozšířil islám, který je zde dodnes náboženstvím číslo jedna. V 18. století bylo hlavní město přesunuto na území sousedního Bahrajnu. Díky této události na Kataru zavládly nepokoje, které časem vyústili ve válku. Do války zasáhli Britové a poté vznikl samostatný stát. Od roku 1916 se stal Katar britským protektorátem. Svou nezávislost získal až o 55 let později.  Dnes zde funguje tradiční monarchie. Neexistují zde politické strany, ani volební parlament. Stát řídí emír se 35ti členným Poradním shromážděním.

Hlavním městem Kataru je Dauhá – zde žije více než polovina obyvatel tohoto poloostrova (tudíž něco přes 8 miliónů obyvatel).

Katar byl původně chudou zemí rybářů a lovců perel, ale to se na začátku 20. století změnilo díky objevu ropy. Na těžbu ropy a zemního plynu připadá 55% tvorby HDP a na 85% vývozu. Od nálezu ropy rapidně vzrostla životní úroveň.

Pokud se chystáte strávit dovolenou na Kataru, nemusíte se obávat toho, že byste se zde nedomluvili. Kromě úřední arabštiny zde většina obyvatel rozumí i anglicky.

Leave a Reply