Mateřská dovolená – délka, kalkulačka, příspěvek 2015/2016 i 2017

Nárok a délku mateřské dovolené stanovuje zákoník práce. Při porodu jednoho dítěte je délka mateřské dovolené 28 týdnů. Neměla by nikdy být kratší než 14. Týdnů – to se týká jen výjimečných případů. Při porodu více dětí se délka stupňuje na 37 týdnů. Na tuto dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku 6. Týdne před porodem. V tomto období má zaměstnankyně nárok na peněžní příspěvek, jehož výše se odvíjí od předchozího platu.

Pokud si chcete sami zjistit výši mateřského příspěvku, dají se snadno vypočítat přes internetovou kalkulačku.

V péči o dítě je možné se střídat s otcem dítěte. Je potřeba sestavit písemnou dohodu s datem, od kterého se péče střídá a počet střídání není nijak omezován.
Rodičovská dovolená, která byla dříve další mateřskou dovolenou je dovolená, o kterou si matka může zažádat po skončení mateřské dovolené do tří let věku dítěte. Tu samou možnost má i otec dítěte a navíc tuto dovolenou mohou mít oba rodiče současně.

Po skončení mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen vám přidělit původní pracovní místo. Pokud se otec či matka rozhodnou ukončit svou dovolenou předčasně, zaměstnavatel je povinen vyhovět. Jestliže zaměstnavatel přislíbil původní místo někomu jinému, je nucen matce či otci přidělit jiné místo, které vyžaduje stejnou kvalifikaci.

Štítky: , ,

Comments are closed.